Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla

Veiklos sritys

Biblioteka


BIBLIOTEKOS VEIKLA

TIKSLAS

Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius

 

BIBLIOTEKOS- SKAITYKLOS FUNKCIJOS IR PASLAUGOS

 • Mokyklos biblioteka  teikia  žinias ir informaciją, puoselėja mokyklos bendruomenės tradicijas ir kuria aplinką, kurioje kiekvienas gali tenkinti savo informacinius poreikius;
 • Biblioteka garantuoja aprūpinimą vadovėliais, kita mokymo procesui reikalinga literatūra;
 • Bibliotekos  funkcijos – ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, skatinti skaitybą, skiepyti meilę knygai, žinių įsisavinimui ir pritaikymui besikeičiančioje visuomenėje;
 • Galima naudotis informacinių leidinių fondu;
 • Lankytis vykstančiuose renginiuose;
 • Naudotis mokomosiomis programomis;
 • Skaityti pedagoginę, metodinę literatūrą;
 • Skaityti periodinius leidinius;
 • Skolintis pamokoms mokymo priemones;

 

BIBLIOTEKOJE KAUPIAMA:

 • informacinių leidinių ir elektroninių išteklių fondas;
 • informaciniai aplankai apie profesijas, mokymąsi, studijas įsidarbinimo galimybes;
 • konferencijų medžiaga;
 • bibliotekoje vestų renginių aprašai;
 • vaizdinė - demonstracinė metodinė medžiaga informacinių gebėjimų ugdymui ir kt.

 

RENGINIAI

Šalia kasdienio darbo – fondo kaupimo, informacijos teikimo ir apdorojimo, bibliotekos dokumentų tvarkymo ir pildymo (inventorinė knyga, naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas, antspaudavimas, katalogo kortelių rašymas, jų įtraukimas į katalogą, fondo apskaitos knyga, bibliotekos dienoraštis, dovanotų knygų inventorinė knyga, skaitytojų formuliarai, vadovėlių fondo apskaitos dokumentai ir kt.), bendravimo su skaitytojais, viena iš darbo sričių mokyklos bibliotekoje - kultūrinė šviečiamoji veikla. Visiems, vertinantiems gėrį ir grožį, einantiems savęs tobulinimo keliu, mokyklos biblioteka yra ta vieta, kurioje vertinamas mokinių ir mokytojų kūrybiškumas, bendras siekis sukurti kuo jaukesnę bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką.

Mokyklos bibliotekoje vyksta  renginiai: seminarai, literatūrinės parodos, vedamos pamokos, vykdoma projektinė veikla, organizuojami renginiai kalendorinėms – tradicinėms šventėms paminėti.Skaitykla


SKAITYKLOS VEIKLA

Skaitykloje yra 4 kompiuteriai, kopijavimo aparatas, CD grotuvas, DVD leistuvas, televizorius, kompiuterinė demonstracinė technika, multimedia. Vartotojams teikiamos šios elektroninės paslaugos: paieška internete, informacijos įrašymas į elektronines laikmenas, konsultavimas bei mokymas ieškantiems informacijos internete. Lankytojai gali naudotis garso ir vaizdo aparatūra,  spausdintuvu, teikiamos kopijavimo paslaugos. Sudarytos sąlygos žiūrėti mokomuosius filmus, naudojant naujausias technologijas vedamos netradicinės pamokos, kuriamos ir kaupiamos demonstracinės vaizdinės metodinės priemonės.

TRADICINIAI MOKYKLOS RENGINIAI


Šeimų sporto šventė „Mūsų sportiška šeima“
10-tokų šimtadienio šventė
Kaziuko mugė „Pirksiu Jonui dūdą“
Prevencinė savaitė „Be patyčių“
Žemės diena
Jonavos rajono moksleivių kūrybos konkursas, skirtas P. Vaičiūnui atminti
Rajoninis Velykinis krepšinio turnyras 4x4
Koncertas skirtas mamų dienai „Tau, mamyte, ryto saulė“
Europos kalbų diena
Tarpklasinės sportinės „Kautynės“
Meninio skaitymo šventė ,, Nešu Tau žodį...“
Šeimų vakaronė „ Širdies šviesa“
Šventė „Šimtas dienų kaip pirmokas esu“
Kalėdinio pyrago diena
Kalėdinės eglutės šventė „Per pūgas, per vėją, Kalėdų senelis ėjo.“