Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla

Teisinė informacija

Teisės aktai

Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)

Visus teisės aktus galite rasti čia: LR švietimo ir mokslo ministerijos svetainė


Ikimokyklinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/ikimokyklinis-ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/priesmokyklinis-ugdymas

Pradinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/pradinis-ugdymas

Pagrindinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/pagrindinis-ugdymas


Teisės aktų projektai


Teisės aktų projektus rasite čia: LR švietimo ir mokslo ministerijos svetainė


Teisinio reguliavimo stebėsena


Visą reikiamą informaciją rasite LR švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje.