Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla

Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakinga logopedė, pavaduotoja ugdymui Jolanta Lankienė

Apie korupcijos atvejus galite pranešti:
mokyklos direktorei Liudai Urbonienei, tel. 8 (349) 47330, el. paštas liudaura@gmail.com;
atsakingai už korupcijos prevenciją įstaigoje Jolantai Lankienei, el. paštas j.lankiene@gmail.com;
visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


  •   Jonavos r. Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos 2016m. antikorupcinės programos vykdymo ataskaita
  •  
  •   Jonavos r. Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos 2015-2017m. korupcijos prevencijos programa
  •  
  •   Jonavos r. Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos 2015-2017m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas