Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla

Nuorodos

 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra  http://www.nmva.smm.lt/ltl/

Atvira švietimo informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema  http://www.aikos.lt

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt

Informacinis portalas specialistams ir tėveliams apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą http://www.ikimokyklinis.lt/

Jonavos rajono savivaldybė    www.jonava.lt

Išsami informacija apie Lietuvos muziejus, galerijas, parodų sales. www.muziejai.lt 

Bendrosios programos www.emokykla.lt

Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas http://www.liedm.lt

Mokymosi technologijų centro interneto svetainė http://www.distance.ktu.lt/

Nacionalinis egzaminų centras (Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, programos, užduočių pavyzdžiai ir kt.)  http://www.egzaminai.lt

 http://www.semantika.lt - Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema


Galiojančių vadovėlių sąrašas 

http://www.sac.smm.lt ( nuoroda-Mokymosi ištekliai) 

Mokomosios priemonės 

http://www.sac.smm.lt ( nuorodos-Mokymosi ištekliai-Mokymo priemonės) 

 Vadovėlių leidyklos

http://www.sviesa.lt/lt.php

http://www.baltoslankos.lt

http://www.almalittera.lt/

http://www.tytoalba.lt

http://www.melc.lt

http://www.briedis.eu

http://www.presvika.lt

http://www.tev.lt

http://www.vaga.lt

http://www.zara.lt

http://www.pegasas.lt/

http://www.knyguklubas.lt/

Elektroniniai knygynai (Internetinė prekyba knygomis) 

http://www.knygynai.lt

http://www.patogupirkti.lt

http://www.penki.lt

http://www.knygunamai.lt

http://www.knygininkas.lt

http://www.manoknyga.lt

http://www.TEVukas.lt

http://www.lutute.lt

 

Įvairūs elektroniniai leidiniai

Lietuvių kalbos žodynas http://www.lkz.lt
Lietuvių anglų kalbos žodynas  http://ezodynas.lt/

Mokomieji kompiuteriniai žaidimai http://www.apix.lt

Interaktyvios MKP interneto svetainės arba nuorodos į jas

http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/informacija/apie-projekta/ mokymosi objektai 9 - 10 kl.

www.lamabpo.lt 

Lietuvos mokyklų tinklas http://www.tinklas.lt

Portalas mokytojams ir mokiniams http://www.emokykla.lt

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos tinklapis www.geografija.lt

www.manogaublys.lt

Chemijos mokytojų http://www.lchma.emokykla.lt/index.php

Konkursai, olimpiados 

Informacija apie Lietuvoje vykstančias mokinių olimpiadas, konkursus www.olimpiados.lt

Europos sąjungos interneto svetainė: nuorodos, viktorinos ir kt. http://europa.eu/index_lt.htm

Renginiai, konkursai, stovyklos, ekskursijos http://www.gamtininkai.lt/

"Olimpis 2014" - http://www.olympis.lt/index.php?ccode=d4bc1b10d3

Lietuvos vartotojų instituto informacija    - http://eprivatumas.lt   edukaciniai filmukai apie vaikų privatumą internete.

Profesinis konsultavimas  ir informavimas :

http://www.euroguidance.lt

http://www.karjerosmokykla.europass.lt/


Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija:

http://www.upc.smm.lt/naujienos/prevencija/betabako.php