Mokykla

Naujienos


 • Sporto varžybos - 2017

  Sukurta: 2017-12-05

   

  Minėdami Lietuvos kariuomenės dieną, 1-4 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos I. Čeberekienės, dalyvavo sportinėse varžybose „Spartakiada“. Varžėsi trys komandos tarpusavyje, kiekviena iš jų stengėsi parodyti savo vikrumą, greitumą, ištvermę.

  Varžybų metu vaikai mielai matavosi kario kuprinę ir šalmą. Geriausiai sekėsi vyriausiems, ketvirtos klasės, mokiniams,tačiau pralaimėjusių nebuvo, nes dalyvius lydėjo sėkmė ir gera nuotaika- kiekviena komanda buvo apdovanota padėkos raštu ir saldžiais prizais.


 • Pedagoginė Tėvų švietimo diena

  Sukurta: 2017-12-05

   

 • 2017 m. rajono Metų aštuntoko rinkimai

  Sukurta: 2017-11-30

   

  Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos 8 kl. mokinys Žygimantas- Amudis Žentelis dalyvavo Jonavos rajono Žeimių mokyklos – daugiafunkcinio centro bibliotekininkės organizuotame renginyje –2017 metų aštuntoko rinkimai.

 • Šeimų vakaronė 2017

  Sukurta: 2017-11-17

   

  Džiugus šurmulys , smagūs šokiai ir žaidimai, skambios dainos netilo š.m. lapkričio 17 d. pavakarę Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinėje mokykloje. Kaip ir kiekvieną lapkritį, taip ir šiais metais mokykloje vyko tradicinė, visų laukiama šeimų vakaronė, simboliniu pavadinimu- „Širdies šviesa“. Juk patys artimiausi- šeimos nariai- visada mūsų širdyje. Džiugu, kad sulaukėme gausaus būrio tėvelių, senelių, vyresnių sesių ir brolių. Taip pat labai džiaugiamės, kad aplankė ir Šilų seniūnijos seniūnė Ingrida Malciuvienė. Kupini šilčiausių emocijų, pabendravę, skirstėmės namo. Tačiau žinome, kad atsisveikinome linkėdami vieni kitiems „Iki pasimatymo“ kituose renginiuose !

 • Šiaurės bibliotekų savaitė 2017

  Sukurta: 2017-11-16

   

  Šiaurės Šalių bibliotekų savaitę pradėjome linksma daina -„Piratų mankšta“, kurią 1-4 kl. mokiniai kartu su mokytojomis puikiai atliko. Vėliau, uždegusi žvakes, mokyklos bibliotekininkė parodė Šiaurės valstybes žemėlapyje ir paskelbė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės mokykloje pradžią.

  O antrąją Šiaurės šalių bibliotekų savaitės dieną mokyklos bibliotekoje vyko garsinis knygos „Maresė“ skaitymas. Iš ryto, žvakių šviesoje, 8 kl. mokiniai ir lietuvių kalbos mokytoja- metodininke A. Žagunienė skaitė Suomijos švedų rašytojos Maria Turščianinof romano ištraukas.


 • Išvyka į Ruklą 2017

  Sukurta: 2017-11-16

   

  Šį trečiadienį, lapkričio 15 d. mūsų mokyklos mažųjų, 3-4 kl.mokinių komanda, kaip ir kasmet, vyko į Ruklą, Ruklos mokyklą-daugiafunkcinį centrą, dalyvauti tikybos mokytojų ir pagalbos vaikui teikimo specialistų organizuojamame renginyje „Aukime drauge“.

 • Tolerancijos diena

  Sukurta: 2017-11-16

   

  Mokykla aštuntą kartą dalyvauja Tarptautinės Tolerancijos dienos, lapkričio 16-osios, paminėjime. Šių metų tolerancijos akcijos simbolis yra rankos. Akcijos metu buvo siekiama pasiaiškinti šio žodžio prasmę, kas yra tolerantiškas žmogus, prisiminti istorijos pavyzdžių.

 • Visų laukiame šeimų vakaronėje!

  Sukurta: 2017-11-12

   

 • Moksleivių Tėvelių dėmesiui!

  Sukurta: 2017-11-10

   

 • "Sportuojame kartu"

  Sukurta: 2017-10-27

   

  Spalio 27 dieną pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai neskubėjo namo prasidėjus rudens atostogoms. Visi džiugiai nusiteikę rinkosi į mokyklos salę, kur vyko organizuota sportinė veikla "Sportuojame kartu".

Laisvos darbo vietos

Vadovaudamasi Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680,

Jonavos r. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla darbui nuo 2017 m. gruodžio 1 d. ieško mokyklos psichologo, darbui ne pilnu krūviu.

Darbo sutartis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas, mokyklos psichologo kvalifikacija;

Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;

Geri bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžiai, atsakingumas;

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:

prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

gyvenimo aprašymas (CV);

mokyklos psichologo kvalifikaciją patvirtinanti dokumento kopija;

Pretendentai gali papildomai pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

dokumentai pateikiami elektroniniu paštu mokpanoteriai@gmail.com arba asmeniškai (P.Vaičiūno 32, Panoterių mstl., Jonavos r.) iki 2017 m. lapkričio 17 d. įskaitytinai;

dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:

pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2017 m. lapkričio 20 dieną 10 valandą;

pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami iš karto po atrankos.

Telefonas pasiteirauti: (8 349) 47330

Tvarkaraščiai

 • Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2017-2018 m.m.
 • Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos pamokų tvarkaraštis 2017-2018 m.m.
 • Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos neformaliojo ugdymo ( būrelių) veiklos tvarkaraštis 2017-2018 m.m.

Istorija

1909 metais Pasodos kaime įsteigta Mankūnų pradžios mokykla – Panoterių mokyklos pirmtakas. Joje mokėsi 43 mokiniai. Pirmas mokyklos mokytojas buvo Josifas Šipovičius.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui dvarininkė Viktorija Domeikienė, palikusi dvarą ir namus Panoteriuose, evakavosi į Rusijos gilumą. Mokytojas taip pat pasitraukė. Panoterių gyventojai iš Pasodos kaimo perkraustė mokyklą į V. Domeikienės tuščią patalpą karčemoje. Pirmas Panoterių pradžios mokyklos mokytojas buvo Jonas Misiūnas, turėjęs gerą dalykinį pasiruošimą. Čia mokytojavo P. Vaičiūno brolis, kuris vėliau tapo gydytoju

1915 - 1916 metais mokykloje buvo 70 mokinių.

Padidėjus mokinių skaičiui, Panoterių pradžios mokykla peraugo į dvikomplektę. 1918 -1919 metais į mokyklą buvo paskirta mokytoja Marė Triponaitė, o 1919 metų pradžioje – kita mokytoja Sofija Montvydaitė. Mokykloje tuo metu mokėsi 130 mokinių.

Privalomas mokymas Panoterių valsčiuje buvo įvestas 1931 m. balandžio 29 d.

1930 - 1934 metais mokykloje dirbo žymus Geležinio Vilko būrio partizanas Juozas Šibaila su žmona Ona Šibailiene.

1935 metais Panoteriuose buvo pastatytas naujas medinis mokyklos pastatas.

1938 - 1939 metais jau veikė 4 komplektų pradžios mokykla su šešiais skyriais.

1944 - 1945 metais šalia pradžios mokyklos įkurta progimnazija. Jos direktoriumi buvo Antanas Strazdas.

1946 - 1947 metais Panoterių valsčiuje veikė jau 9 pradžios mokyklos: Panoterių, Milagainių, Boreišių, Bagužių, Pasodos, Juodlaukio, Remiūnų, Lokėnų ir Bukinių. Jas lankė 620 mokinių. Panoterių progimnazijoje ir pradžios mokykloje mokėsi 228 mokiniai.

1949 - 1950 metais progimnazija ir pradžios mokykla buvo pertvarkyta į septynmetę mokyklą.

1956 - 1957 metais Panoterių septynmetė mokykla peraugo į vidurinę. Išleistos 34 abiturientų laidos. Iš jų aukso medaliu baigė 4 mokiniai, sidabro – 7 mokiniai, 82 abiturientams už labai gerą atskirų dalykų mokymąsi įteikti pagyrimo raštai.

1967 metais spalio 14 d. atidarytas naujas mūrinis mokyklos pastatas.

1990 metais liepos 11 d. minint poeto ir dramaturgo P. Vaičiūno 100- metį, mokyklai suteiktas mūsų kraštiečio Petro Vaičiūno vardas.

Sumažėjus mokinių skaičiui 1994 metais rugsėjo 1 d. vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 1997 m. ji- dešimtmetė. 2000 m. išleista pirmoji dešimtokų laida. Šiandien mokykloje mokosi 130 mokinių, dirba 22 mokytojai, veikia 18 papildomo ugdymo būrelių. Mokiniai mokykloje mokosi pažinti savo aplinką, kuria, dainuoja, šoka, sportuoja, gilinasi į informacinių technologijų pasaulį. Šalia jų visuomet yra patyrę mokytojai, kurie parems, patars, nurodys. Mokykloje vyksta rajoniniai renginiai, seminarai, mokytojai dalijasi savo patirtimi, kiekvienais metais organizuojamas rajoninis bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Petro Vaičiūnui atminti. mokykla dalyvauja MTP.

Daugiau nei 30 metų šioje mokykloje dirbo mokytojai Birutė ir Juozas Arlauskai, Adelė ir Stasys Bagdonavičiai, Janina Gečiauskienė, Elena ir Jonas Kazanavičiai, Aleksandra ir Vytautas Kilijonai, Joana Miknevičienė., Elena ir Vytautas Umbrasai.

Jau 33 metus dirba matematikos mokytoja Danutė Želvienė, 20 metų – biologijos ir chemijos mokytoja Audronė Gruodienė, muzikos mokytoja Leonora Veselkienė, lietuvių kalbos mokytoja Audronė Žagunienė.

Progimnazijos direktoriai buvo Antanas Strazdas, Antanina Kiškytė-Kišonienė, Valerija Keturkaitė-Zajančkauskienė, Jonas Žvirblis.

Vidurinės mokyklos direktoriais buvo Jonas Kazanavičius, Vilhelma Norvaišaitė-Lasauskienė. 1962 09 01 - 1988 09 01 direktoriumi dirbo Vytautas Umbrasas, nuo 1988 09 01 iki 2004 02 02 mokyklos direktore dirbo Rūta Sodaitienė. O nuo 2004 04 30 mokyklai vadovauja Liuda Urbonienė.

Muziejus

Mokyklos muziejaus užuomazgos siekia 1985 m., kai geografijos ir istorijos  mokytoja V. Brimerienė pradėjo rinkti Panoterių krašto žmonių buities eksponatus ir talpino istorijos kabinete. 2004 m. mokyklos muziejus įtrauktas į respublikinį mokyklinių muziejų katalogą.  Pastačius mokyklos priestatą 2005 m., muziejaus eksponatai perkelti į atskirą patalpą. Nors jame  vyko pamokos, bet užteko vietos ir turimiems eksponatams.

Muziejuje vyksta įvairių dalykų pamokos: muzikos, dailės, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, istorijos ir kt. Ypač suaktyvėja muziejaus veikla , rengiant jau penkerius metus projektą ,,Diena muziejuje“, skirtą Valstybės dienai- vasario 16. Muziejaus archyvais buvo naudojamasi, rengiant knygą ,,Panoterių mokyklai 100“. Muziejaus dalis medžiagos yra patalpinta koridoriuose. Todėl mokyklos svečiams pateikiam mokyklos istorija. Rengiantis mokyklos 105 metų paminėjimui, muziejaus archyvinė medžiaga vėl bus naudojama.

Atributika


Mokyklos himnas

Skubėki

Kol sprogdo krūtinę jaunystė,
Kol nerimas širdį gaivina
Skubėki, kaip žiedas pražysti,
Ieškoki, kas dieną dabina.

Neliūski, jei rytmetį tavo
Juodieji šešėliai apklotų,
Kam kartą žydrynė švytavo,
Tas amžiais ilgėsis jos plotų.

Skubėki, į tolį keliauti
Kol sielai pasaulis per mažas,
Kol niekam nemoki vergauti
Kol supasi saulių miražas.

Kol neša į tolį keliauti,
Kol aušros krūtinę gaivina
Skubėki, kaip žiedas pražysti
Ieškoki, kas dieną dabina.

P. Vaičiūnas

Mokyklos vėliava

Mokyklos ženkliukas

 

Mokyklos emblema