Mokykla

Naujienos


 • Sukurta: 2018-05-08

   

 • Mamyčių diena- 2018

  Sukurta: 2018-05-04

   

  Likus porai dienų iki gražiausios pavasario šventės, pasipuošusios pirmaisiais kvepiančiais sodų žiedais- Mamos dienos, į Panoterių kultūros centrą rinkosi mamos, močiutės, patys šauniausi Panoterių Petro Vaičiūno mokyklos artistai-nuo mažiausio iki didžiausio. Skambios dainos, šokiai, šypsenos, gera nuotaika, visa tai buvo skirta Joms- mūsų visų Mamoms.


 • Pasaulinė knygos diena - 2018

  Sukurta: 2018-05-03

   

  Mokyklos bendruomenė dalyvavo renginyje, skirtame Pasaulinės knygos dienai ir bibliotekų savaitei paminėti. Jos metu surengtas garsinis knygų skaitymas įvairiose edukacinėse erdvėse, įtraukiant mokinius į skaitymą.

  Pasaulinės knygos dienos metu, per lietuvių kalbos pamokas, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A. Žagunienė organizavo literatūrinius skaitymus (buvo skaitomos pasirinktos ištraukos). Suorganizuoti: skaidrių, „Balandžio 23 d. minime pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną“ ir savarankiškai perskaitytų knygų pristatymai, diskusija „Ką man duoda knygų skaitymas?“
  Po antros pamokos bibliotekoje vyko 1 – 4 klasių mokinių „Tylusis skaitymas“. Skaitydami knygas vaikai mokėsi išgirsti tylą.
  Po ketvirtos pamokos per ilgąją pertrauką – prie mokyklos paminklinio akmens, vyko Petro Vaičiūno eilėraščių skaitymo estafetė (masinis garsinis skaitymas).
  5-10 klasių mokiniai skaitė pasirinktus mūsų kraštiečio, poeto eilėraščius. Į garsinį skaitymą aktyviai įsitraukė lietuvių kalbos mokytoja.
  Po pamokų prailgintos grupės mokiniai, kartu su grupės mokytoja V. Šimuliene ir 3-4 kl. mokytoja I. Čeberekiene, įvairiose mokyklos edukacinėse aplinkose skaitė knygas „kitaip“.

 • Pavasario krosas 2018

  Sukurta: 2018-04-29

   

  Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokyklos mokinių pasiekimais. Lukas Lisovskis 6 kl.- III vieta, Einaras Aleksandravičius 7 kl.- II vieta, Samanta Kisieliūtė 10 kl. - III vieta.

 • Kviečiame ir laukiame!

  Sukurta: 2018-04-27

   

 • Džiaugiamės ir didžiuojamės

  Sukurta: 2018-04-24

   

  Š. m. kovo 29 d. mūsų mokyklos mokiniai Ž. Žentelis 8 kl, M. Pleskys 7 kl. ir D. Rafanavičius 5 kl. dalyvavo rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje. Džiaugiamės visais mokiniais, bet ypatingai D. Rafanavičiumi,kuris iškovojo 3- ąją vietą.

 • "Tėvų linija"

  Sukurta: 2018-04-23

   

  Daugiau nei pusmetį veikianti “Tėvų linija” - vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, kylančių visais vaikų amžiaus tarpsniais.

  Daugiau informacijos: prisegtuke, www.pvc.lt/…/434-tevu-linijoje-visiems-prieinama-psichologu… irwww.facebook.com/PVC.lt/posts/2105794679447326

 • Darom - 2018 m.

  Sukurta: 2018-04-23

   

  Pilietinėje akcijoje ,,Darom - 2018“ mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja noriai ir pakiliai. Atliekami darbai yra svarbūs mūsų bendruomenei. Šiemet akcijoje dalyvavo 45 dalyviai iš 1-3 kl. ir 7-10 kl. Jie tvarkė mokyklos aplinką, gėlynus, stadioną. Dalis mokinių dirbo prie parapijos koplyčios, buvo tvarkoma pakelė Panoteriai- Piliakalniai. Nepamiršta sutvarkyti ir mūsų poeto bei dramaturgo Petro Vaičiūno sodybos.

 • Apie mus rašo..

  Sukurta: 2018-04-20

   

  http://jonavosnaujienos.lzinios.lt/moksleiviai-saugo-iskilaus-krastiecio-atminima/

 • Vitamino C nuotykiai

  Sukurta: 2018-04-16

   

  Šių metų balandžio 16 d. 1-4 klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai dalyvavo viktorinoje „Vitamino C nuotykiai“. Jos metu mokiniai gilino žinias apie sveiką mitybą, sveikus maisto produktus: sprendė kryžiažodį, dėliojo dėlionę, iš pabirusių raidžių sudėjo žodžius.

  Taip pat turėjo užduotį: surūšiuoti maisto produktus į sveikus ir nesveikus, naudingus bei kenksmingus organizmui. Viktorinos nugalėtojais tapo visi, nes kiekviena komanda gavo padėkos raštą, o kiekvienas dalyvis – po sveiką ir gardų obuolį.

Laisvos darbo vietos

Tvarkaraščiai

 • Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2017-2018 m.m.
 • Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos pamokų tvarkaraštis 2017-2018 m.m.
 • Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos neformaliojo ugdymo ( būrelių) veiklos tvarkaraštis 2017-2018 m.m.

Istorija

1909 metais Pasodos kaime įsteigta Mankūnų pradžios mokykla – Panoterių mokyklos pirmtakas. Joje mokėsi 43 mokiniai. Pirmas mokyklos mokytojas buvo Josifas Šipovičius.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui dvarininkė Viktorija Domeikienė, palikusi dvarą ir namus Panoteriuose, evakavosi į Rusijos gilumą. Mokytojas taip pat pasitraukė. Panoterių gyventojai iš Pasodos kaimo perkraustė mokyklą į V. Domeikienės tuščią patalpą karčemoje. Pirmas Panoterių pradžios mokyklos mokytojas buvo Jonas Misiūnas, turėjęs gerą dalykinį pasiruošimą. Čia mokytojavo P. Vaičiūno brolis, kuris vėliau tapo gydytoju

1915 - 1916 metais mokykloje buvo 70 mokinių.

Padidėjus mokinių skaičiui, Panoterių pradžios mokykla peraugo į dvikomplektę. 1918 -1919 metais į mokyklą buvo paskirta mokytoja Marė Triponaitė, o 1919 metų pradžioje – kita mokytoja Sofija Montvydaitė. Mokykloje tuo metu mokėsi 130 mokinių.

Privalomas mokymas Panoterių valsčiuje buvo įvestas 1931 m. balandžio 29 d.

1930 - 1934 metais mokykloje dirbo žymus Geležinio Vilko būrio partizanas Juozas Šibaila su žmona Ona Šibailiene.

1935 metais Panoteriuose buvo pastatytas naujas medinis mokyklos pastatas.

1938 - 1939 metais jau veikė 4 komplektų pradžios mokykla su šešiais skyriais.

1944 - 1945 metais šalia pradžios mokyklos įkurta progimnazija. Jos direktoriumi buvo Antanas Strazdas.

1946 - 1947 metais Panoterių valsčiuje veikė jau 9 pradžios mokyklos: Panoterių, Milagainių, Boreišių, Bagužių, Pasodos, Juodlaukio, Remiūnų, Lokėnų ir Bukinių. Jas lankė 620 mokinių. Panoterių progimnazijoje ir pradžios mokykloje mokėsi 228 mokiniai.

1949 - 1950 metais progimnazija ir pradžios mokykla buvo pertvarkyta į septynmetę mokyklą.

1956 - 1957 metais Panoterių septynmetė mokykla peraugo į vidurinę. Išleistos 34 abiturientų laidos. Iš jų aukso medaliu baigė 4 mokiniai, sidabro – 7 mokiniai, 82 abiturientams už labai gerą atskirų dalykų mokymąsi įteikti pagyrimo raštai.

1967 metais spalio 14 d. atidarytas naujas mūrinis mokyklos pastatas.

1990 metais liepos 11 d. minint poeto ir dramaturgo P. Vaičiūno 100- metį, mokyklai suteiktas mūsų kraštiečio Petro Vaičiūno vardas.

Sumažėjus mokinių skaičiui 1994 metais rugsėjo 1 d. vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 1997 m. ji- dešimtmetė. 2000 m. išleista pirmoji dešimtokų laida. Šiandien mokykloje mokosi 130 mokinių, dirba 22 mokytojai, veikia 18 papildomo ugdymo būrelių. Mokiniai mokykloje mokosi pažinti savo aplinką, kuria, dainuoja, šoka, sportuoja, gilinasi į informacinių technologijų pasaulį. Šalia jų visuomet yra patyrę mokytojai, kurie parems, patars, nurodys. Mokykloje vyksta rajoniniai renginiai, seminarai, mokytojai dalijasi savo patirtimi, kiekvienais metais organizuojamas rajoninis bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Petro Vaičiūnui atminti. mokykla dalyvauja MTP.

Daugiau nei 30 metų šioje mokykloje dirbo mokytojai Birutė ir Juozas Arlauskai, Adelė ir Stasys Bagdonavičiai, Janina Gečiauskienė, Elena ir Jonas Kazanavičiai, Aleksandra ir Vytautas Kilijonai, Joana Miknevičienė., Elena ir Vytautas Umbrasai.

Jau 33 metus dirba matematikos mokytoja Danutė Želvienė, 20 metų – biologijos ir chemijos mokytoja Audronė Gruodienė, muzikos mokytoja Leonora Veselkienė, lietuvių kalbos mokytoja Audronė Žagunienė.

Progimnazijos direktoriai buvo Antanas Strazdas, Antanina Kiškytė-Kišonienė, Valerija Keturkaitė-Zajančkauskienė, Jonas Žvirblis.

Vidurinės mokyklos direktoriais buvo Jonas Kazanavičius, Vilhelma Norvaišaitė-Lasauskienė. 1962 09 01 - 1988 09 01 direktoriumi dirbo Vytautas Umbrasas, nuo 1988 09 01 iki 2004 02 02 mokyklos direktore dirbo Rūta Sodaitienė. O nuo 2004 04 30 mokyklai vadovauja Liuda Urbonienė.

Muziejus

Mokyklos muziejaus užuomazgos siekia 1985 m., kai geografijos ir istorijos  mokytoja V. Brimerienė pradėjo rinkti Panoterių krašto žmonių buities eksponatus ir talpino istorijos kabinete. 2004 m. mokyklos muziejus įtrauktas į respublikinį mokyklinių muziejų katalogą.  Pastačius mokyklos priestatą 2005 m., muziejaus eksponatai perkelti į atskirą patalpą. Nors jame  vyko pamokos, bet užteko vietos ir turimiems eksponatams.

Muziejuje vyksta įvairių dalykų pamokos: muzikos, dailės, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, istorijos ir kt. Ypač suaktyvėja muziejaus veikla , rengiant jau penkerius metus projektą ,,Diena muziejuje“, skirtą Valstybės dienai- vasario 16. Muziejaus archyvais buvo naudojamasi, rengiant knygą ,,Panoterių mokyklai 100“. Muziejaus dalis medžiagos yra patalpinta koridoriuose. Todėl mokyklos svečiams pateikiam mokyklos istorija. Rengiantis mokyklos 105 metų paminėjimui, muziejaus archyvinė medžiaga vėl bus naudojama.

Atributika


Mokyklos himnas

Skubėki

Kol sprogdo krūtinę jaunystė,
Kol nerimas širdį gaivina
Skubėki, kaip žiedas pražysti,
Ieškoki, kas dieną dabina.

Neliūski, jei rytmetį tavo
Juodieji šešėliai apklotų,
Kam kartą žydrynė švytavo,
Tas amžiais ilgėsis jos plotų.

Skubėki, į tolį keliauti
Kol sielai pasaulis per mažas,
Kol niekam nemoki vergauti
Kol supasi saulių miražas.

Kol neša į tolį keliauti,
Kol aušros krūtinę gaivina
Skubėki, kaip žiedas pražysti
Ieškoki, kas dieną dabina.

P. Vaičiūnas

Mokyklos vėliava

Mokyklos ženkliukas

 

Mokyklos emblema