Mokykla

Naujienos


 • Informacija dėl atostogų

  Sukurta: 2016-10-21

   

  Informuojame, kad dėl užsitęsusių katilinės rekonstrukcijos darbų ir neturint galimybių tinkamai organizuoti ugdomąjį procesą, skelbiame atostogas 1-10 klasių mokiniams nuo 2016 m. spalio 24 d. iki 28 d. Numatytos rudens atostogos vyks savo laiku, nuo spalio 31 d. iki lapkričio 4 d.

  Mokyklos administracija

 • Jonavos krašto muziejuje startavo projektas „Nuo interpretacijos link tradicijos“

  Sukurta: 2016-10-17

   

  Jonavos krašto muziejus 2016 m. rugsėjo mėn. pradėjo vykdyti Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dalinai finansuotą projektą „Nuo interpretacijos link tradicijos“. Projekto tikslas - skatinti Krašto muziejaus, rajono mokyklų ir seniūnijų dialogą integruojant etninės kultūros veiklas į formalaus ir neformalaus ugdymo procesą. Numatyti 66 edukaciniai užsiėmimai ir 18 paskaitų Jonavos rajono mokyklose, seniūnijose ir Jonavos krašto muziejuje, kuriuose dalyvaus per 700 moksleivių.

  Projekto partneriai: Bukonių, Žeimių mokyklos – daugiafunkciai centrai, Abraomo Kulviečio, Barupės mokyklos, Upninkų, Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos, Kulvos Vaikų dienos centras, visuomeninė organizacija „Užusalių bendruomenės centras“, Šilų seniūnija.
  Tęstinis projektas
  Didžiulis moksleivių susidomėjimas 2015 - 2016 mokslo metais Jonavos krašto muziejaus vykdytu projektu „Tradicinių amatų gaivinimas Jonavos rajone“ skatina tęsti pradėtą veiklą, ypatingą dėmesį skiriant socialinės rizikos šeimų vaikams. Susipažinę su senosiomis žvakių liejimo, keramikos, juostų audimo ir pynimo, margučių marginimo vašku, verbų rišimo technologijomis, šiaudinių sodų rišimo tradicijomis bei jų interpretacijomis šiuolaikiniame mene, kaimų ir miestelių mokyklų moksleiviai pajuto poreikį giliau domėtis viena ar kita tautodailės sritimi.
  I projekto etapo veikla
  Rugsėjo mėnesio edukaciniai užsiėmimai „Senosios keramikos amato rekonstravimas šiandien: akmens amžiaus pabaiga/ vėlyvieji viduramžiai“ pakvies lipdymu iš molio susidomėjusius moksleivius. Užsiėmimus ves ir paskaitas „Priešistorinės keramikos rekonstrukcija. Eksperimentinė archeologija Lietuvoje“ skaitys sertifikuota tautinio paveldo produktų gamintoja Vita Vaitkevičienė.
  Spalio mėnesį projekto partneriams bus organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai: „Žvakių sukimas iš vaško plokštelės“, „Žvakių liejimas su forma“, „Žvakių liejimas pylimo būdu“. Krašto muziejaus darbuotojai šias veiklas vykdys Jonavos rajono mokyklose, Vaikų dienos centruose. Bitininkyste, žvakininkyste besidomintiems moksleiviams paskaitas „Bičių gyvenimo modelis“ skaitys Jonavos bitininkų draugijos pirmininkas Juozas Rimkus. Spalio mėnesį projekto partneriams bus pristatyta ir edukacinė programa „Laidotuvių papročiai Jonavos rajone“, kurioje pateikiama etnografinės ekspedicijos metu surinkta medžiaga.
  Lapkričio mėnesį Jonavos krašto muziejuje bus eksponuojama kūrybinės grupės A - Twins kolekcijos „Archajiški sodai“ fotografijų paroda. Sieksime moksleivių dėmesį patraukti šiuolaikinės mados kūrėjų darbais. Paskaitų „Tautinio savitumo inspiracijos, integruotos modernioje madoje“ lektorius - kūrybinės grupės A- Twins narys Andrius Mašauskas. Moksleivius šį mėnesį nudžiugins ir kūrybinės dirbtuvės „Moderni lietuvybė: etnotatuiruotės“.
  Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdinės girliandos vėrimas“, „Šiaudiniai eglutės žaislai“, „Kalėdų žvaigždė“, „Pynimas iš šiaudelių“ Jonavos rajono mokyklose, Vaikų dienos centruose vyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Užsiėmimus ves Jonavos karšto muziejaus darbuotojai. Taip pat gruodžio mėnesį numatyti užsiėmimai „Dekoratyviniai dirbiniai iš šiaudo“. Pynimo technologijų mokys sertifikuota tautinio paveldo produktų gamintoja Julija Šlajienė. Jonavos krašto muziejuje gruodžio mėnesį viešės etnoastronomas, fizikas, muziejininkas Jonas Vaiškūnas. Šio lektoriaus skaitomas paskaitas „Sodo sakralumas“ taipogi galės išgirsti projekto dalyviai.
  II projekto etapo užsiėmimai
  2017 metų sausio – gegužės mėnesiais numatyti edukaciniai lipdybos iš vaško, vytinių, rinktinių ir pintinių juostų, Vilniaus verbų rišimo, margučių marginimo vašku, vilnos vėlimo, tradicinių karpinių edukaciniai užsiėmimai. 2 – ajame etape bus pristatytos edukacinės programos: „Veltinio fenomenas: tradicija ir dabartis“, „Dai aš nuspirksiu aštrias žirklalas: tradiciniai ir vaizduojamojo meno karpiniai“, skaitoma paskaita: „Žemės menas per etninės kultūros prizmę“. Jonavos rajono mokyklose, seniūnijose bus organizuojamos kūrybinių darbų parodos, kuriuose projekto metu atliktus darbus demonstruos projekto dalyviai.
  Etninė kultūra – kultūros pamatas
  Sukaupta patirtis administruojant ir vykdant projektus leidžia daryti prielaidą, kad tradicine kultūra moksleiviai susidomi per modernius pavyzdžius, esančius jų aplinkoje, todėl projekto vykdymui numatyta pasitelkti ne tik sertifikuotus tradicinių amatų meistrus, bet ir šiuolaikinius menininkus, mados kūrėjus, kurie vertina liaudies meną, ieško idėjų kūrybai tradicinėje kultūroje. Nuo šiuolaikinių interpretacijų mene planuojama pereiti prie tradicinės kultūros ištakų. Apie tradicinio meno svarbą rašė ir M.K.Čiurlionis: „Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuviškas stilius, jis yra mūsų pasididžiavimas, nes tas gražumas, kurį turi savyj, yra grynas, savotiškas ir išimtinai lietuviškas“. Remdamiesi savosiomis tradicijomis, neprarasdami savo tautos savasties, būsime išskirtiniai, unikalūs ir įdomūs kitiems. Išsaugoti savitumą, inovatyviai ir patraukliai perduoti tradicijas jaunajai kartai – mūsų pareiga. Parengtos edukacinės programos, organizuojamos paskaitos, bus puiki paspirtis Jonavos rajono mokykloms, seniūnijoms, Vaikų dienos centrams organizuojant moksleivių laisvalaikį, turtinant ugdymo procesą, mažinant socialinę atskirtį, didinant vaikų pasitikėjimą savimi bei aplinka ir investuojant į jų ateitį. Jauki, kūrybinga projekto aplinka leis moksleiviams patirti kūrybos džiaugsmą, skatins susidomėjimą tautos papročiais, tautodaile ir stiprins etninį tapatumą. Rasa Libienė, Jonavos krašto muziejaus etninės kultūros specialistė, projekto vadovė

 • Respublikinė veiksmo savaitė „Be patyčių 2016“

  Sukurta: 2016-03-21

   

  Kovo 14-18 dienomis mokykla prisijungė prie respublikinės veiksmo savaitės „Be patyčių 2016“.

  Jos metu 1-4 kl. mokiniai draugystės tema kūrė skirtukus knygoms, o vyresnių klasių mokiniai draugystės knygą „Geriausiam draugui“. Joje sudėjo savo piešinius, gražiausias mintis, eilėraščius, apsakymus apie tai koks yra ar turi būti tikras draugas.

  Klasės valandėlių metu mokiniai kalbėjo apie patyčias, modeliavo patyčių atvejus, pasitaikančius mokykloje, socialiniuose tinkluose, televizijos laidose ar viešoje vietoje.

  Buvo priminta, kur galima kreiptis pagalbos, kaip elgtis, kad patyčių sumažėtų. Mokiniai priėjo prie vieningos nuomonės, „labai svarbu turėti draugą, kuris visada linkęs ištiesti pagalbos ranką“.

  Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos

  socialinė pedagogė R. Kilijonaitė

 • Saugaus interneto dienos minėjimas

  Sukurta: 2016-02-08

   

  Mokykla prisijungė prie tarptautinės vasario 9 d.„Saugesnio interneto dienos 2016“ paminėjimo. Informacinių technologijų pamokos vyko ne tik IT kabinete, bet ir bibliotekos skaitykloje.

  Šių metų šūkis „Aš už geresnį internetą“. Renginio tikslas - vaikus ir jaunimą išmokyti saugiai naudotis internetu bei kurti geresnį turinį internete.

  IT mokytoja Rūta Gudavičienė supažindino 5 kl. ir 6 kl. mokinius, kaip tinkamai bendrauti virtualioje aplinkoje.

  5 kl. mokiniai buvo mokomi teisingai užpildyti savo profilį socialiniame tinkle (facebook) ir tinkamai elgtis internete. Jie užduotis atliko praktiškai. Mokiniams parodytas mokomasis edukacinis filmukas, kokių nuotraukų negalima skelbti internete.

  6 kl. mokiniai grupėse, iš spalvoto popieriaus, kūrė aplikaciją - „Saugaus interneto simbolį, meškiuką“. Nuo šiol spalvingi meškiukai supažindina bibliotekos lankytojus su saugaus interneto kodeksu.

  Aplikacijų parodėlė mokyklos bibliotekoje veiks visą savaitę.

  7 kl. mokiniai paruošė pateiktis skaidrėse „Patarimai, kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje“. Ta pačia tema 10 kl.mokiniai sukūrė plakatą.

  IT mokytoja kartu su 5 - 7 kl. mok. dalyvavo kūrybiniame konkurse „Papuošk klasės duris“, kurio tema – durys į geresnį internetą.

  4 kl. mokinius bibliotekininkė supažindino su „Saugaus interneto taisyklėmis‘, mokiniai atliko užduotis „Aš už geresnį internetą“.

  Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos bibliotekininkė R. Kilijonaitė

 • Eurofondas e - piniginė

  Sukurta: 2015-11-25

   

  Mieli tėveliai,

  UAB “Eurofondas“ nori pranešti ir kartu pateikti informaciją apie galimybę pradėti naudotis Eurofondas atsiskaitymo sistemą Jonavos r. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklosvalgykloje, kuri suteikia galimybę patogiai ir saugiai administruoti savo vaikų kišenpinigius. Su mokinio pažymėjimais moksleiviai gali atsiskaityti mokyklos valgykloje be grynųjų pinigų, o tėveliai bet kada gali matyti jų atsiskaitymų informaciją internetu.

  Atsiskaitymų sistemos aprašymas

  Nuo šiol moksleivių tėveliams (globėjams) suteikiama galimybė patogiai ir saugiai administruoti kišenpinigius – savo vaikams sukurti Eurofondas E-piniginę.Į šią e-piniginę galima greitai ir saugiai įnešti grynuosius pinigus per terminalą (esantį mokyklos valgykloje) ar pervesti internetu bet kuriuo Jums patogiu metu.

  Kaip vyksta atsiskaitymas?

  1. Moksleivis užsisako patiekalą, gėrimą;

  2. Prideda pažymėjimą prie „Eurofondo“ skaitytuvo;

  3. Atsiskaitymo duomenys siunčiami ir atvaizduojami Jūsų „Eurofondo“ vartotojo aplinkoje.

  Kaip pradėti naudotis Eurofondas e-pinigine?

  Norėdami pradėti naudotis Eurofondas e-pinigine, Jums reikia atlikti šiuos žingsnius:

   1.prisijungti priewww.eurofondas.lt internetinės svetainės;

   2.spausti „EUROFONDAS E-PINIGINĖ“;

   3.spausti „PRISIJUNGTI“;

   4.spausti „TĖVŲ AKTYVACIJA“;

   5.tada tėvai suveda prašomus duomenis. Pildant duomenis naudokite lietuviškas raides.

   6.Suvedus visus prašomus duomenis, aktyvacijos duomenys nusiunčiami į tėvų nurodytą el. paštą. Po to tėvai gali prisijungti prie savo vartotojo aplinkosir matyti vaiko sąskaitą, pervesti vaikui pinigus.

   Aktyvacija baigta!

  Kaip įnešti pinigus į Eurofondas e-piniginę?

  Norėdami pervesti pinigus į mokinio pažymėjimą, Jums reikia atlikti šiuos žingsnius:

   1.Prisijungti prie „Eurofondas“ vartotojo aplinkos:

   1.1. Įeikite į www.eurofondas.lt internetinį puslapį.

   1.2.Spauskite ant Eurofondas E-piniginė užrašo.

   1.3.Spauskite „Prisijungti“.

   2.Suveskite savo vartotojo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį).Teisingai suvedus duomenis spaudžiamas mygtukas „Prisijungti“.

   3.Prisijungus prie savo vartotojo aplinkos, spauskite mygtuką Papildyti sąskaitą. Šioje dalyje pateikiama visa informacija kaip atlikti sąskaitos papildymą. Pirmiausia, perskaitoma visa informacija, o tada pasirenkamas bankas, per kurį bus atliekamas pinigų pervedimas ir pateikiama pavedimo formos užpildymo instrukcija.

   DĖMESIO. Atlikus pavedimą, pinigai į vaiko el.sąskaitą bus pervedami kitos darbo dienos ryte.

 • Startavo projektas „Tradicinių amatų gaivinimas Jonavos rajone“

  Sukurta: 2015-11-12

   

  Jonavos krašto muziejaus darbuotojai pradėjo vykdyti Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Tradicinių amatų gaivinimas Jonavos rajone“. Projekto partneriai :Jonavos rajono Abraomo Kulviečio, Barupės mokyklos, Jonavos rajono Užusalių, Šveicarijos, Upninkų, Bukonių, Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos, Jonavos rajono Žeimių mokykla – daugiafunkcis centras.Projekto tikslinė grupė –1 -10 klasių moksleiviai. Projekto tikslas – skatinti tradicijų perėmimą per inovatyvų ir gyvą mokymąsi. Vykdomose projekto veiklosedalyvaus700 Jonavos rajono moksleivių.Visose mokyklose sudarytos sąlygos integruoti etnokultūrines veiklas į dailės ir technologijų pamokas.

  Pirmajame projekto vykdymo etape 2015 m. spalio – lapkričio mėnesį numatyti šiaudinių sodų rišimo, keramikos, žvakių liejimo užsiėmimai. 2016 m. vasario – kovo mėnesį mokysime vaikus marginti kiaušinius vašku, austi ir pinti juostas, demonstruosime senąsias žaislų gamybos technologijas. Gegužės mėnesį visus projekto dalyvius pakviesime į Jonavos krašto muziejaus Tautodailės ir amatų centrą dalyvauti baigiamajame renginyje „Amatų kiemas“. Svečiai ir Jonavos krašto tautodailininkai, sertifikuoti tautinio paveldo produkto gamintojai demonstruos tradicinį audimą, verpimą, vytinių, pintinių bei rinktinių juostų audimą, šiaudinių sodų rišimą, riešinių mezgimą, pynimą iš vytelių, verbų rišimą, žvakių liejimą, puodininkystės, medžio drožybos, kalvystės amatus.Renginyje bus eksponuojami moksleivių kūrybiniai darbai, skambės tradicinė ir šiuolaikinė muzika. Bus surengta fotografijų, įamžinusių gražiausias projekto akimirkas, paroda, demonstruojama filmuota projekto medžiaga.

  Norime, kad mokiniai pažintų ir vertintų savo krašto etninę kultūrą,kad suvoktų ją ne kaip sustabarėjusį, o kaip atsinaujinantį reiškinį. Skatiname mokinius įgytas žinias ir įgūdžius sieti su gyvenimo praktika. Siekiame, kad projekto metu pagamintus tautodailės dirbinius mokiniai galėtų panaudoti kasdieniame gyvenime, savo buityje, todėl mokiname nulieti žvakę ir skatiname uždegti ją ant protėvių kapo, prisiminti ar sužinoti jų vardus, nuveiktus darbus. Rodome, kaip iš ruginio šiaudo surišti reketuką ir papuošti kalėdinę eglutę klasėje ar namuose. Mokome nulipdyti švilpynę, puodelį, dubenį, nuausti juostą ir panaudoti jį kaip skirtuką knygai ar drabužio detalę. Norime, kad mokiniai pajustų, kiek išminties yra sukaupta tradicinėje mūsų kultūroje. Kiek klaidų galbūt gyvenime išvengtume,jei gebėtume ir norėtume pasinaudoti ta išmintimi. Siekiame, kad amato subtilybes moksleiviai perimtų iš patyrusio meistro rankų, iš jo lūpų, iš jo širdies. Tikime, kad kažkam patirtas kūrybos džiaugsmas taps puikia atsvara įvairioms priklausomybėms, o galbūt kažkam išmoktas amatas taps pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu. Pravesti pirmieji užsiėmimai mokyklose parodė, kad moksleiviai labai imlūs, atviri savąjai kultūrai, sukauptai etninei patirčiai. Mus nepaprastai džiugino vaikų mandagumas, aktyvumas ir veikla, skatinanti etninės kultūros paveldo išsaugojimą bei gyvosios tradicijos tęstinumą.

  Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė, projekto vadovė Rasa Libienė

 • Kasmetinės sportinės „Kautynės“

  Sukurta: 2015-10-23

   

  Spalio 23 d. popietę Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinėje mokykloje vyko kasmetinės sportinės „Kautynės“. Džiugu, kad šiais metais prie mūsų būrio prisijungė Upninkų pagrindinės mokyklos komanda. Komandos atliko įvairias sportines užduotis: mėtė smiginį, baudos metimus, sprendė kryžiažodį, atliko įvairias estafetes. Šių metų nugalėtojais tapo 9/10 klasės jungtinė komanda, II vietą iškovojo 8 klasės komanda, o III vieta atiteko mūsų svečių komandai – Upninkų pagrindinės mokyklos.

  Džiaugiamės mokiniais ir jų sportiniu aktyvumu bei laukiame sporto aikštelėje kitai metais.

 • Pilietinė akcija "Konstitucija gyvai"

  Sukurta: 2015-10-22

   

  Spalio 22 dieną mokykloje vyko Pilietinė akcija "Konstitucija gyvai", skirta Konstitucijos dienai paminėti. 9-10 klasių mokiniai priminė visiems, kas yra Konstitucija ir kokios Kokstitucijos galiojo iki 1992 spalio 25 d. Konstitucijos priėmimo. 5-10 klasių mokiniai skaitė, skandavo, vaidino teiginius bei sukurtus ketureilius apie žmogaus teises ir laisves. Tikimės, kad akcija paskatino ne tik žinoti savo, bet ir atkreipti dėmesį į kitų teises ir laisves.


 • Košės diena

  Sukurta: 2015-10-09

   

  Spalio 9 dieną (penktadienį) jungtinės ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai bei jų mokytojai dalyvavo pasaulinės košės dienos projekte.

  Po pirmos pamokos rinkomės į valgyklą, čia sveikos avižinės košės pusryčiais su braškių, mėlynių, obuolių pagardais mus vaišino grūdų perdirbimo bendrovė „Malsena“.
  Mokiniams buvo pravesta paskaitėlė apie visavertę sveiką mitybą ir pusryčių naudą. Vaikai sužinojo, kad avižinę košę valgyti yra sveika, o pusryčiams ypač rekomenduojama. Joje be vitaminų yra žmogaus organizmui būtinų mineralų. Keli mokiniai patikino, kad pusryčiams visada valgo avižinę košę ir jiems tai patinka.
  Be skanios košės mokiniai gavo dovanėlę - knygelę „Košės diena“. Joje mokiniai galės sau rasti įvairių užduotėlių: kaip sveikai maitintis ir pasitikrins savo žinias apie sveiką mitybą.
  Esame dėkingi grūdų perdirbimo bendrovei „Malsena“ už dovanas, stengsimės keisti įpročius ir valgyti pusryčiams košę, kuri yra ne tik skani bet ir sveika.
  Socialinė pedagogė Rasa Kilijonaitė

 • „Krašto apsaugos diena“

  Sukurta: 2015-10-09

   

  Š. m. spalio 8 d. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos 7-9 klasių mokiniai dalyvavo renginyje „Krašto apsaugos diena“ Rukloje. Mokiniai išvydo Ruklos įguloje dislokuotų Lietuvos bei užsienio šalių padalinių technikos ir ginkluotės parodą, išklausė paskaitų apie Lietuvos kariuomenę, dalyvavo išgyvenimo pratybose, susipažino su karių buitimi ir kasdienine veikla, turėjo galimybę su jais pabendrauti, nuvykę į mokomo pulko teritoriją moksleiviai galėjo pašaudyti lazerinėje šaudykloje, pasivaržyti kariškoje estafetėje su kitos mokyklos mokinių komanda.

  Tikimės, kad ši pažintis su kariuomene pažadins mūsų moksleivių patriotiškumą ir norą susieti savo ateitį su kariška profesija.

 • Kalbų savaitė

  Sukurta: 2015-10-02

   

  Š.m. rugsėjo 28d. – spalio 2 d. mūsų mokykloje vyksta Kalbų savaitė, skirta Europos kalbų dienai. Pirmadienį pristatyti savaitės renginiai ir apdovanoti konkurso ,,Raštingiausias mokinys – 2015“ nugalėtojai. Anglų kalbos dieną buvo atidaryta paroda ,, Atvirlaiškiai iš įvairių Europos šalių (mokytoja R. Kuklierienė). Trečiadienį vaičiūniečiai pradinių klasių mokiniams parodė spektaklį pagal K,Kubilinsko pasaką ,, Pagyrūnas baravykas“ (mokytoja A. Žagunienė). Rusų kalbos dienos metu mokiniai bus pakviesti į vaidinimą ,,Pasaka apie tai, kaip žvėrys zuikiui padėjo“ (mokytoja V. Šimulienė). Kalbų savaitės renginius vainikuos dailės būrelio narių paroda ,,Raidės paveikslas“ ( mokytoja E. Janavičienė). Mokyklos koridoriuose visą savaitę kabėjo informacija apie Europos kalbų dieną. Pertraukų metu mokiniai galėjo (ir dar gali) skaityti įžymių žmonių mintis apie kalbos svarbą ir, žinoma, sužinoti, kaip sveikinasi Europos šalių žmonės.

 • Rajoninės lengvosios atletikos rudens kroso varžybos

  Sukurta: 2015-09-29

   

  Š. m. rugsėjo 29d. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokinių komanda dalyvavo rajoninėse lengvosios atletikos rudens kroso varžybose. Džiaugiamės ir didžiuojamės mokinių pasiektais rezultatais.: Jurgita Balsiūnaitė I vieta, Samanta Kisieliūtė III vieta, Saidas Kisiekius II vieta ir varžybų debiutantė Rugilė Stočkūnaitė III vieta. Sveikiname mokinius bei linkime puikių sportinių pasiekimų ateityje.


 • Mūsų mokyklos mokinių grupė dalyvavo projekto ,,Tyrėjų naktis“ renginiuose

  Sukurta: 2015-09-28

   

  Mūsų mokyklos mokinių grupė dalyvavo projekto ,,Tyrėjų naktis“ renginiuose. Mokiniai susipažino su KTU

  organizuojamais renginiais: dalyvavo paskaitoje ,, Baltijos jūros pakrantė : ar žinai , kokia ji bus 2040?“, svečiavosi Robotikos laboratorijoje ir prisilietė prie kompiuterinio programavo ir robotų valdymo ryšio. Dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ,,Elektroninis menas“ ir ,,Piešimo ant medžio“ užsiėmimuose. Ypač audringai vyko darbai Popieriaus dirbtuvėse. Ten mokomės pralįsti pro A4 lapo paviršių, gaminti skrendančią gervę ir šokuojančią varlytę.

 • Rugsėjo 23-ioji- Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena

  Sukurta: 2015-09-23

   

  Jonas Jablonskis rašė: “Tautos kalboje yra išdėstyta visa jos prigimtis- istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia”, tai galima pasakyti ir apie žydų tautybės žmones.

  Rugsėjo 23-ioji- Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.
  Mokyklos bendruomenė pagerbė Lietuvos žydų genocido aukas tylos minute. 10 kl. mokiniai priminė Holokaustą, Lietuvoje gyvenusių žydų - Lietuvos piliečių- kūrusių mūsų valstybę, netektį.
  Atmintis liudija, kaip sakė mokiniai, 1941 m. rugpjūčio mėn. Jonavoje buvo sušaudyti 552 žydai, vėliau tas pasikartojo rugsėjo mėn., manoma buvo sušaudyti 1556 žydai, o po karo Jonavoje jų visiškai neliko.
  Istorija liudija, kad žmogaus vardas yra labai svarbus. Vardas yra susijęs su kalba, su tautos istorija ir tradicijomis.
  Iš atsineštų akmenukų ir žvakelių mokiniai sudėjo Dovydo žvaigždę, taip pagerbdami žydų genocido aukas.
  Turime nepamiršti žydų vardų, kurie gyveno tarp mūsų, puoselėjusių savitas tradicijas ir kultūrą, kurie norėjo mylėti, kurti, kalbėti savo kalba. Turime siekti, kad skaudi žydų istorija niekada nepasikartotų.

  Bibliotekininkė Rasa Kilijonaitė

 • Dalyvavimas tarptautiniame E - twinning projekte

  Sukurta: 2015-09-20

   

  Mūsų mokykla jau trečius metus dalyvauja tarptautiniame e-twinning projekte. E-twinning programa skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. eTwinning portalas (www.etwinning.net) – tai pagrindinė programos susitikimų ir darbo vieta. Portalas verčiamas į 26 kalbas ir dabar jame yra užsiregistravę beveik 230 277 narių bei daugiau nei 5462 projektų tarp dviejų ar daugiau mokyklų iš visos Europos.

  Didžiuojamės tuo, jog šiais mokslo metais mūsų mokykla pati inicijavo net 2 projektus:

  • „Let‘s be friends“- dalyvauja 4 klasės mokiniai. Projekto partneriai iš Gruzijos bei Ukrainos.
  • „Meeting new friends“ – dalyvauja 5 - 6 klasių moksleiviai. Prie projekto prisijungė net 17 mokyklų iš Latvijos, Turkijos, Gruzijos, Lenkijos, Rumunijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos. Vokietijos, Norvegijos bei Čekijos.

  Jau įvykdytas pirmasis projektų etapas - mokiniai rašė laiškus apie save savo susirašinėjimo draugams bei gavo jų atsakymus. Dabar kuriame Kalėdinius sveikinimus, kurie netrukus „iškeliaus“ į projekto partnerių mokyklas.

  Šis projektas -tai galimybė mokytis anglų kalbos linksmai ir nenuobodžiai ir‚ žinoma, puiki paskata skirti dar didesnį dėmesį užsienio kalbos tobulinimui.

 • Mokyklos ir miestelio bendruomenės įsitraukė į respublikinį projektą ,,Europos judrioji savaitė"

  Sukurta: 2015-09-16

   

  Šiandien vyko renginys ,,Judrioji popietė", kurios metu aktyviai atlikome nuotaikingą mankštą, bėgome krosą. Miestelio bendruomenės moterys prie veiklos prisijungė šiaurietišku ėjimu. Renginyje viešėję svečiai: Jonavos KKC direktorė R.Stupurienė, bei to paties centro darbuotojas Gailius, pasidžiaugė sportuojančiais vaikais ir suaugusiais ir įteikė atminimo dovanėles, o mokyklai- suvenyrinį prizą. Panoterių krašto bendruomenės pirmininkė A.Gruodienė apdovanojo padėkos raštais klasės kolektyvus, aktyviausiai dalyvavusius bėgime.

  Dar šilta rudeniška saulutė, gaiva po rytmečio lietaus, skatino kuo ilgiau pasibūti drauge, aktyviai, judriai praleisti trečiadienio popietę.

 • Buvę Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos mokiniai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną

  Sukurta: 2015-09-14

   

  „Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras išleido solidžią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Tai asmenybės, kilusios iš įvairių Lietuvos miestų, besimokiusios įvairiose mokyklose, studijavusios įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose.


  Galima džiaugtis, kad savo gyvenimo kelią Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinėje mokykloje pradėjo dvi knygoje aprašomos asmenybės: 1978 m. ją baigė Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei, išrinktas geriausiu 2009 m. muziejininku, Salantų regioninio parko direkcijos vyriausiasis kultūrologas, istorikas, archeologas Julius Kanarskas, o 1983 m. – gamtos mokslų daktarė, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja Marytė Daškevičienė.


  Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.


  Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija.

 • Saugaus interneto dienos minėjimas

  Sukurta: 0000-00-00

   

  Mokykla prisijungė prie tarptautinės vasario 9 d.„Saugesnio interneto dienos 2016“ paminėjimo. Informacinių technologijų pamokos vyko ne tik IT kabinete, bet ir bibliotekos skaitykloje.

  Šių metų šūkis „Aš už geresnį internetą“. Renginio tikslas - vaikus ir jaunimą išmokyti saugiai naudotis internetu bei kurti geresnį turinį internete.

  IT mokytoja Rūta Gudavičienė supažindino 5 kl. ir 6 kl. mokinius, kaip tinkamai bendrauti virtualioje aplinkoje.

  5 kl. mokiniai buvo mokomi teisingai užpildyti savo profilį socialiniame tinkle (facebook) ir tinkamai elgtis internete. Jie užduotis atliko praktiškai. Mokiniams parodytas mokomasis edukacinis filmukas, kokių nuotraukų negalima skelbti internete.

  6 kl. mokiniai grupėse, iš spalvoto popieriaus, kūrė aplikaciją - „Saugaus interneto simbolį, meškiuką“. Nuo šiol spalvingi meškiukai supažindina bibliotekos lankytojus su saugaus interneto kodeksu.

  Aplikacijų parodėlė mokyklos bibliotekoje veiks visą savaitę.

  7 kl. mokiniai paruošė pateiktis skaidrėse „Patarimai, kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje“. Ta pačia tema 10 kl.mokiniai sukūrė plakatą.

  IT mokytoja kartu su 5 - 7 kl. mok. dalyvavo kūrybiniame konkurse „Papuošk klasės duris“, kurio tema – durys į geresnį internetą.

  4 kl. mokinius bibliotekininkė supažindino su „Saugaus interneto taisyklėmis‘, mokiniai atliko užduotis „Aš už geresnį internetą“.

  Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos bibliotekininkė R. Kilijonaitė

 • Respublikinė veiksmo savaitė „Be patyčių 2016“

  Sukurta: 0000-00-00

   

  Kovo 14-18 dienomis mokykla prisijungė prie respublikinės veiksmo savaitės„Be patyčių 2016“.

  Jos metu 1-4 kl. mokiniai draugystės tema kūrė skirtukus knygoms, o vyresnių klasių mokiniai draugystės knygą „Geriausiam draugui“. Joje sudėjo savo piešinius, gražiausias mintis, eilėraščius, apsakymus apie tai koks yra ar turi būti tikras draugas.

  Klasės valandėlių metu mokiniai kalbėjo apie patyčias, modeliavo patyčių atvejus, pasitaikančius mokykloje, socialiniuose tinkluose, televizijos laidose ar viešoje vietoje.

  Buvo priminta, kur galima kreiptis pagalbos, kaip elgtis, kad patyčių sumažėtų. Mokiniai priėjo prie vieningos nuomonės, „labai svarbu turėti draugą, kuris visada linkęs ištiesti pagalbos ranką“.

  Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos

  socialinė pedagogė R. Kilijonaitė

Istorija

1909 metais Pasodos kaime įsteigta Mankūnų pradžios mokykla – Panoterių mokyklos pirmtakas. Joje mokėsi 43 mokiniai. Pirmas mokyklos mokytojas buvo Josifas Šipovičius.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui dvarininkė Viktorija Domeikienė, palikusi dvarą ir namus Panoteriuose, evakavosi į Rusijos gilumą. Mokytojas taip pat pasitraukė. Panoterių gyventojai iš Pasodos kaimo perkraustė mokyklą į V. Domeikienės tuščią patalpą karčemoje. Pirmas Panoterių pradžios mokyklos mokytojas buvo Jonas Misiūnas, turėjęs gerą dalykinį pasiruošimą. Čia mokytojavo P. Vaičiūno brolis, kuris vėliau tapo gydytoju

1915 - 1916 metais mokykloje buvo 70 mokinių.

Padidėjus mokinių skaičiui, Panoterių pradžios mokykla peraugo į dvikomplektę. 1918 -1919 metais į mokyklą buvo paskirta mokytoja Marė Triponaitė, o 1919 metų pradžioje – kita mokytoja Sofija Montvydaitė. Mokykloje tuo metu mokėsi 130 mokinių.

Privalomas mokymas Panoterių valsčiuje buvo įvestas 1931 m. balandžio 29 d.

1930 - 1934 metais mokykloje dirbo žymus Geležinio Vilko būrio partizanas Juozas Šibaila su žmona Ona Šibailiene.

1935 metais Panoteriuose buvo pastatytas naujas medinis mokyklos pastatas.

1938 - 1939 metais jau veikė 4 komplektų pradžios mokykla su šešiais skyriais.

1944 - 1945 metais šalia pradžios mokyklos įkurta progimnazija. Jos direktoriumi buvo Antanas Strazdas.

1946 - 1947 metais Panoterių valsčiuje veikė jau 9 pradžios mokyklos: Panoterių, Milagainių, Boreišių, Bagužių, Pasodos, Juodlaukio, Remiūnų, Lokėnų ir Bukinių. Jas lankė 620 mokinių. Panoterių progimnazijoje ir pradžios mokykloje mokėsi 228 mokiniai.

1949 - 1950 metais progimnazija ir pradžios mokykla buvo pertvarkyta į septynmetę mokyklą.

1956 - 1957 metais Panoterių septynmetė mokykla peraugo į vidurinę. Išleistos 34 abiturientų laidos. Iš jų aukso medaliu baigė 4 mokiniai, sidabro – 7 mokiniai, 82 abiturientams už labai gerą atskirų dalykų mokymąsi įteikti pagyrimo raštai.

1967 metais spalio 14 d. atidarytas naujas mūrinis mokyklos pastatas.

1990 metais liepos 11 d. minint poeto ir dramaturgo P. Vaičiūno 100- metį, mokyklai suteiktas mūsų kraštiečio Petro Vaičiūno vardas.

Sumažėjus mokinių skaičiui 1994 metais rugsėjo 1 d. vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 1997 m. ji- dešimtmetė. 2000 m. išleista pirmoji dešimtokų laida. Šiandien mokykloje mokosi 130 mokinių, dirba 22 mokytojai, veikia 18 papildomo ugdymo būrelių. Mokiniai mokykloje mokosi pažinti savo aplinką, kuria, dainuoja, šoka, sportuoja, gilinasi į informacinių technologijų pasaulį. Šalia jų visuomet yra patyrę mokytojai, kurie parems, patars, nurodys. Mokykloje vyksta rajoniniai renginiai, seminarai, mokytojai dalijasi savo patirtimi, kiekvienais metais organizuojamas rajoninis bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Petro Vaičiūnui atminti. mokykla dalyvauja MTP.

Daugiau nei 30 metų šioje mokykloje dirbo mokytojai Birutė ir Juozas Arlauskai, Adelė ir Stasys Bagdonavičiai, Janina Gečiauskienė, Elena ir Jonas Kazanavičiai, Aleksandra ir Vytautas Kilijonai, Joana Miknevičienė., Elena ir Vytautas Umbrasai.

Jau 33 metus dirba matematikos mokytoja Danutė Želvienė, 20 metų – biologijos ir chemijos mokytoja Audronė Gruodienė, muzikos mokytoja Leonora Veselkienė, lietuvių kalbos mokytoja Audronė Žagunienė.

Progimnazijos direktoriai buvo Antanas Strazdas, Antanina Kiškytė-Kišonienė, Valerija Keturkaitė-Zajančkauskienė, Jonas Žvirblis.

Vidurinės mokyklos direktoriais buvo Jonas Kazanavičius, Vilhelma Norvaišaitė-Lasauskienė. 1962 09 01 - 1988 09 01 direktoriumi dirbo Vytautas Umbrasas, nuo 1988 09 01 iki 2004 02 02 mokyklos direktore dirbo Rūta Sodaitienė. O nuo 2004 04 30 mokyklai vadovauja Liuda Urbonienė.

Misija, vizija, filosofija


MOKYKLOS VIZIJA
Besimokanti, moderni, savita , atvira naujovėms ir pokyčiams, savo veiklą grindžianti bendražmogiškomis, demokratinėmis ir humanitarinėmis vertybėmis, diegianti naujas technologijas, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą, saugi ir jauki pagrindinė mokykla.

MOKYKLOS MISIJA
Ugdyti asmenį, suteikiant galimybę įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams siekti kokybiško priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo.

Palaikyti šiltą, saugią ir jaukią mokymosi aplinką, padedančią tenkinti mokinių poreikius ir pomėgius, įtraukiant mokinių tėvus į mokyklos gyvenimą.

MOKYKLOS FILOSOFIJA
,,Vai daug noriu ir labai maža: kurti save“ (P.Vaičiūnas)

Galerija

Informacija ruošiama

Muziejus

Mokyklos muziejaus užuomazgos siekia 1985 m., kai geografijos ir istorijos  mokytoja V. Brimerienė pradėjo rinkti Panoterių krašto žmonių buities eksponatus ir talpino istorijos kabinete. 2004 m. mokyklos muziejus įtrauktas į respublikinį mokyklinių muziejų katalogą.  Pastačius mokyklos priestatą 2005 m., muziejaus eksponatai perkelti į atskirą patalpą. Nors jame  vyko pamokos, bet užteko vietos ir turimiems eksponatams.

Muziejuje vyksta įvairių dalykų pamokos: muzikos, dailės, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, istorijos ir kt. Ypač suaktyvėja muziejaus veikla , rengiant jau penkerius metus projektą ,,Diena muziejuje“, skirtą Valstybės dienai- vasario 16. Muziejaus archyvais buvo naudojamasi, rengiant knygą ,,Panoterių mokyklai 100“. Muziejaus dalis medžiagos yra patalpinta koridoriuose. Todėl mokyklos svečiams pateikiam mokyklos istorija. Rengiantis mokyklos 105 metų paminėjimui, muziejaus archyvinė medžiaga vėl bus naudojama.

Biblioteka


BIBLIOTEKOS VEIKLA

TIKSLAS

Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius

 

BIBLIOTEKOS- SKAITYKLOS FUNKCIJOS IR PASLAUGOS

 • Mokyklos biblioteka  teikia  žinias ir informaciją, puoselėja mokyklos bendruomenės tradicijas ir kuria aplinką, kurioje kiekvienas gali tenkinti savo informacinius poreikius;
 • Biblioteka garantuoja aprūpinimą vadovėliais, kita mokymo procesui reikalinga literatūra;
 • Bibliotekos  funkcijos – ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, skatinti skaitybą, skiepyti meilę knygai, žinių įsisavinimui ir pritaikymui besikeičiančioje visuomenėje;
 • Galima naudotis informacinių leidinių fondu;
 • Lankytis vykstančiuose renginiuose;
 • Naudotis mokomosiomis programomis;
 • Skaityti pedagoginę, metodinę literatūrą;
 • Skaityti periodinius leidinius;
 • Skolintis pamokoms mokymo priemones;

 

BIBLIOTEKOJE KAUPIAMA:

 • informacinių leidinių ir elektroninių išteklių fondas;
 • informaciniai aplankai apie profesijas, mokymąsi, studijas įsidarbinimo galimybes;
 • konferencijų medžiaga;
 • bibliotekoje vestų renginių aprašai;
 • vaizdinė - demonstracinė metodinė medžiaga informacinių gebėjimų ugdymui ir kt.

 

RENGINIAI

Šalia kasdienio darbo – fondo kaupimo, informacijos teikimo ir apdorojimo, bibliotekos dokumentų tvarkymo ir pildymo (inventorinė knyga, naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas, antspaudavimas, katalogo kortelių rašymas, jų įtraukimas į katalogą, fondo apskaitos knyga, bibliotekos dienoraštis, dovanotų knygų inventorinė knyga, skaitytojų formuliarai, vadovėlių fondo apskaitos dokumentai ir kt.), bendravimo su skaitytojais, viena iš darbo sričių mokyklos bibliotekoje - kultūrinė šviečiamoji veikla. Visiems, vertinantiems gėrį ir grožį, einantiems savęs tobulinimo keliu, mokyklos biblioteka yra ta vieta, kurioje vertinamas mokinių ir mokytojų kūrybiškumas, bendras siekis sukurti kuo jaukesnę bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką.

Mokyklos bibliotekoje vyksta  renginiai: seminarai, literatūrinės parodos, vedamos pamokos, vykdoma projektinė veikla, organizuojami renginiai kalendorinėms – tradicinėms šventėms paminėti.Skaitykla


SKAITYKLOS VEIKLA

Skaitykloje yra 4 kompiuteriai, kopijavimo aparatas, CD grotuvas, DVD leistuvas, televizorius, kompiuterinė demonstracinė technika, multimedia. Vartotojams teikiamos šios elektroninės paslaugos: paieška internete, informacijos įrašymas į elektronines laikmenas, konsultavimas bei mokymas ieškantiems informacijos internete. Lankytojai gali naudotis garso ir vaizdo aparatūra,  spausdintuvu, teikiamos kopijavimo paslaugos. Sudarytos sąlygos žiūrėti mokomuosius filmus, naudojant naujausias technologijas vedamos netradicinės pamokos, kuriamos ir kaupiamos demonstracinės vaizdinės metodinės priemonės.

Atributika


Mokyklos himnas

Skubėki

Kol sprogdo krūtinę jaunystė,
Kol nerimas širdį gaivina
Skubėki, kaip žiedas pražysti,
Ieškoki, kas dieną dabina.

Neliūski, jei rytmetį tavo
Juodieji šešėliai apklotų,
Kam kartą žydrynė švytavo,
Tas amžiais ilgėsis jos plotų.

Skubėki, į tolį keliauti
Kol sielai pasaulis per mažas,
Kol niekam nemoki vergauti
Kol supasi saulių miražas.

Kol neša į tolį keliauti,
Kol aušros krūtinę gaivina
Skubėki, kaip žiedas pražysti
Ieškoki, kas dieną dabina.

P. Vaičiūnas

Mokyklos vėliava

Mokyklos ženkliukas

 

Mokyklos emblema